Свідоцтво про допуск до робіт з підготовки проектної документації, які впливають на безпеку об'єктів капітального будівництва
Український нафтогазовий інститут має всі передбачені чинним законодавством дозвільні документи, що дозволяють здійснювати основні види його статутної діяльності на території України та Російської Федерації, а саме:
  • свідоцтво Асоціації СРО «Центррегіонпроекта» Російської Федерації про допуск на виконання проектних робіт, які впливають на безпеку об'єктів капітального будівництва ( номер в реєстрі членів №0022 від 04 грудня 2009 р.);
  • ліцензію Державної геологічної служби України на пошуки (розвідку) корисних копалин, геологічне супроводження геологорозвідувальних робіт, складання відповідних проектів і кошторисів, гідрогеологічні, інженерно-геологічні, геоекологічні роботи і дослідження.
 викачати PDF
 викачати PDFвикачати PDF
 
 викачати PDFвикачати PDF
  
викачати PDF викачати PDF