Система управління якістю

Для оцінки здатності Українського нафтогазового інституту виконувати вимоги споживача, законодавчих і нормативних актів, а також сформованих власних вимог і регламентацій в інституті створена, впроваджена та підтримується система менеджменту якості ІSO 9001:2015.

Метою цієї системи є постійне поліпшення якості продукції Українського нафтогазового інституту - проектної документації.

Функціонування системи управління якістю визначається проголошеної керівництвом Українського нафтогазового інституту політикою в сфері якості.
Головне завдання цієї політики полягає у підтримці високої конкурентоспроможності інституту на ринку проектування об'єктів нафтогазовидобувної галузі, промислової та соціальної інфраструктури та інжинірингових послуг.

Орієнтація на задоволення справедливих вимог і очікувань замовників, безумовне виконання договірних відносин, підтримання високого іміджу інституту, системний підхід до прийняття управлінських рішень, спрямованих на досягнення бажаного результату - основні принципи політики інституту у сфері якості.

Враховуючи активну присутність Українського нафтогазового інституту на ринку проектних робіт нафтогазового комплексу Російської Федерації, в інституті проведена еволюція системи менеджменту якості до вимог ДСТУ ISO 9001-2015.