Бібліотечний фонд містить близько 12000 авторських свідоцтв, патентів, авторефератів та дисертацій (з 1955 по 2007 роки) за спеціальностями:

Код
Спеціальність
01.02.05
Механіка рідини, газів і плазми
01.02.06
Динаміка, міцність і надійність машин, приладів та апаратури
01.04.15
Молекулярна фізика
02.00.13
Хімія нафти і нафтохімічний синтез
04.00.01
Загальна та регіональна геологія
04.00.12
Геофізичні методи пошуків і розвідки корисних копалин
04.00.17
Геологія, пошуки та розвідка нафтових і газових родовищ
04.127
Петрографія, літологія і мінералогія
04.128
Палентологія і стратиграфія
04.130
Металогенія
04.136
Геологія і розвідка нафтогазових родовищ
05.02.02
Машинознавство і деталі машин
05.02.04
Тертя та зношування в машинах
05.02.08
Технологія машинобудування
05.315
Розробка та експлуатація нафтових, газових і газоконденсатних местрожденій
05.04.07
Машини та агрегати нафтової і газової промисловості
05.05.12
Машини нафтової і газової промисловості
05.09.03
Електрообладнання гірської промисловості
05.11.13
Методи і прилади контролю та визначення складу речовин
05.11.15
Метрологія та метрологічне забезпечення
05.11.16
Інформаційно-вимірювальні системи
05.13.01
Технічна кібернетика і теорія інформації
05.13.05
Елементи та пристрої обчислювальної техніки та системи кправленія
05.13.06
Автоматизовані системи переробки інформації і управління (в промисловості)
05.13.07
Автоматизація управління технологічних процесів (хімічне виробництво)
05.14.04
Промислова теплоенергетика
05.15.06
Свердловинна розробка та експлуатація нафтових, газових і газоконденсатнихместрожденій
05.15.07
Спорудження і експлуатація нафтогазопроводів, нафтобаз і газонафтосховищ
05.15.08
Радіовимірювальні прилади (включаючи радіоспектрометри)
05.15.10
Буріння нафтових і газових свердловин
05.15.13
Будівництво та експлуатація нафтогазопроводів, баз і сховищ
05.17.07
Хімічна технологія палива і газу
05.17.08
Процеси та апарати хімічної технології
05.24.02
Аерокосмічні зйомки, фотограммметрія, фототопографія
05.315
Розробка та експлуатація нафтових, газових і газоконденсатних родовищ
08.00.05
Економіка і організація управління і планування нафтової, газової танафтохімічної промисловості
25.00.17
Розробка та експлуатація нафтових і газових родовищ