Iнтенсификацiя

 • Iнтенсификацiя
Фахівцями ВАТ «УкрНГІ» проводяться:
 • дослідження колекторських, петрофізичних та літолого-петрографічних властивостей порід - колекторів продуктивних горизонтів нафтогазоконденсатних родовищ;
 • дослідження фільтраційних характеристик (коефіцієнтів витіснення вуглеводнів водою та іншими робочими агентами, фазових проникностей) нестаціонарного процесу витіснення вуглеводнів у широкому діапазоні термобаричних пластових умов;
 • розробка науково-методичних основ створення постійно діючих геологічних моделей;
 • розробка та впровадження засобів фізико - хімічного впливу на продуктивні пласти для підвищення вилучення вуглеводнів з покладів (третинні методи підвищення нафтогазоконденсатовіддачі);
 • розробка та впровадження хімічних композицій для інтенсифікації нефтегазоконденсатодобичі (вплив на пріскважінной зону пласта для підвищення продуктивності видобувних і прийомистості нагнітальних свердловин, підвищення продуктивності газових і газоконденсатних свердловин);
 • розробка та впровадження поверхнево-активних систем комплексної дії.
 • Фахівцями ВАТ «УкрНГІ» розроблена технологія отримання сульфонатних поверхнево-активних систем (СПАС) на основі побічних продуктів нафтопереробки, проведена робота зі створення дослідно-промислової установки з випуску СПАС (м. Львів).

Попередні лабораторні та дослідно-промислові дослідження модифікацій СПАС, проведені с1978-2004 р.р. на родовищах Україні, Росії, Білорусії, Туркменістану показують їх ефективність у наступних технологічних процесах:

1. Буріння, розкриття пластів, ремонтно-ізоляційних робіт:
 • як добавка до прісного бурового розчину, яка надає розріджують і змащувальні властивості;
 • добавка (3%) до калієвому бурового розчину і кислотних розчинів для підвищення ефективності та обробки нізкопроніцаемие колекторів;
 • добавка (5%) до робочої рідини для гідророзриву пласта, яка зменшує капілярні сили, збільшує ступінь очищення ПЗП і коефіцієнт відновлення проникності порід;
 • для поліпшення ефективності освоєння свердловин після ремонту;
 • пропонується використання розчинів СПАС як безгліністой спец середовища для перфорації при вторинному розкритті пластів, що дозволяє зберегти фільтраційну характеристику ПЗП і прискорити термін освоєння свердловини.
2. Інтенсифікація видобутку нафти і газу:
 • видалення скупчень рідини і глінопесчаний пробок із забою газових (газоконденсатних) свердловин;
 • антикорозійний захист обладнання від вуглекислотної(на 90-95 %) і сірководневої корозії (на 75-80 %);
 • бактерицидна добавка до закачиваемой воді для припинення процесів сульфатредукціі;
 • компонент технологічної середовища для селективної ізоляції водопритоків для підвищення ефективності експлуатації нафтових свердловин при низьких пластових тисках і накопиченні води;
 • нефтевитесняющая композиція для поліпшення ефективності звичайного заводнення пластів на 7-12 %;
3. Підготовка нафти:
 • синергетична добавка до цільових деемульгатора при первинній підготовці нафти.
Перевагами пропонованих СПАС є:
 • можливість отримання різних товарних форм (порошкоподібної, твердопластічной, рідкої);
 • доступний багатотоннажний сировинної джерело, що дозволяє отримати згадані реагенти в загальній кількості 250 - 300 тыс.т;
 • відносно низька вартість ≈ 250 долл. США;
 • комплексність дії;
 • налагоджене виробництво потужністю до 5-10 м3/сут, при наявності попиту може бути збільшено до 50 м3/добу.
Виробником СПАС на Україну є підприємство «Гарас і Л» (м. Львів та м. Долина Івано-Франківської області).