Ультразвукова технологiя

 • Ультразвукова технологiя
Багатоцiльова технологiя ударно-хвильовоi дii

 • Технологія використовується для нтенсіфікаціі припливу нафти і газу, підвищення нафтовіддачі пласта.
 • Технологія може застосовуватися в комплексі з використанням ПАР і хімічческімі методами впливу на привибійну зону свердловин.
 • Залежно від стану свердловини і колекторських властивостей можна застосовувати тільки один з компонентів технології.
 • Вимоги до об'єктів застосування
 • Об'єктами застосування технології ударно-хвильового впливу на привибійну зону пласта в інтервалах перфорації можуть бути нафтові і газові видобувні і нагнітальні свердловини, які після буріння не дали притоку або в процесі експлуатації через закальматірованості привибійної зони пласта.
 • Умови застосування даної технології не обмежуються типом колектора(карбонатні, теригенні), сольовим складом, ступенем мінералізації води і способом експлуатації свердловини, а також використанням в процесі ОПЗ хімреагентів і ПАР.
 • Вибір обєктів для ОПЗ по даній технології пов'язаний з граничними можливостями технічних засобів, які реалізують дану технологію в привибійній зоні свердловини і є наступними:
 •  Діаметр обсадної колони - від 146 мм,
 •  Робочі тиску в інтервалі перфорації до 40 мПа,
 •  Робоча температура в інт. перфорації до 110 ° C,
 •  Обводненість продукції для видобувних вкв. до 97%.
 •  Наявність сильних формувань пiску.
Технічні засоби та матеріали
Технологічний процес обробки привибійної зони здійснюється із застосуванням обладнання:
 • Підйомник типу АЗІНМАШ-37А, 50А;
 • Промивний агрегат УНІ-100х200
 • Технологічні ємності для води,
 • Протівовикідное обладнання та інструмент,
 • Шаблон, перо, шланги
 • Пересувна електрощитова
 • Каротажна станція
 • Каротажної підйомник.
Додатково:
 • Свердловинне обладнання ультра-звукового дії,
 • Свердловинне обладнання електророзрядноi дії
 • Наземні джерела живлення і управління свердловинними пристроями
 • Кабелі живлення 4-х жильні і каротажної кабель типу КГ-3-90-180
Матерiали
 • Нафта і пластова вода для глушіння і промивання свердловини
 • Хімічні реагенти, ПАР при комплексних ОПЗ свердловин хімічним і ударно-хвильовим дією (обумовлюється в плані проведення ОПЗ)
Ударно-хвильова технологiя
 • Для акустичного дії на привибійну зону використовується свердловинний прилад, який генерує акустичні коливання з інтенсивністю порядку 400Вт акустичної потужності.
 • Прилад може використовуватися для ОПЗ свердловин з такими параметрами:
 1. Глибина свердловини до 4000м,
 2. Робочий тиск до 40 мПа,
 3. Діаметр обсадної колони 0,127 м.
 • Об'єкти на яких можна використовувати прилад - це колектори, які з малопроникними порід у яких відбулося зменшення проникності внаслідок випадання в привибійній зоні мінеральних солей і гіпсу.
 • ОПЗ можна робити і з використанням хімреагентів і ПАР.
Ультразвукова технологiя
 • В основі технології дії ультразвуком на привибійну зону лежать:
 • термоакустіческой дію,
 • ультразвукової капілярний ефект,
 • гравітаційні ефекти.
 • Під дією теплового поля в привибійній зоні відбувається розрідження парафіносмолістих ускладнень. Вплив акустичного поля на рідку фазу в привибійній зоні полягає у виникненні в ній знакозмінних (стиснення - розтягнення) бистропротекающих високих градієнтів тиску, величина яких достатня для руйнування просторової структури коллоіднодісперсних систем (КДС) і суміжних шарів рідини на поверхні порових каналів.
 • Ультразвуковой капиллярный эффект увеличивает глубину охвата и интенсивность обработки призабойной зоны химическими реагентами.
 • Гравітаційні ефекти, що виникають у високо інтенсивному акустичному полі, приводять до очищення привибійної зони від механічних добавок, глинистого розчину, твердого парафіну і солей.
 • Відмінність дії ультразвуком на привибійну зону від дії низькочастотними коливаннями полягають у наступному:
 • створюються значно більші стискаючі і розтягують градієнти тиску в масштабі, відповідно до розмірів пор;
 • не виникають порушення цементного каменю і руйнування навколишнього пласта, тобто дія є бездефектних;
 • існує можливість локального і спрямованої дії на певні зони пласта як по його радіусу, так і по потужності;
 • відбувається комплексна дія на пласт теплом і високими знакозмінними градієнтами тиску.
Ультразвуковий пристрiй
 • Прилад складається з наземної частини і занурюваної, які з'єднуються між собою 3-х жильним геофізичним кабелем КГ-3-90-180. Занурювана частина містить у собі ультразвукові вібратори.
 • Наземна частина складається з блоку живлення і управління вібраторами.
Схема технології з використання ультразвукового приладу.
 
Технічні характеристики ультразвукового приладу

Технологія реалізується ультразвуковим свердловинним приладом, який має технічні параметри, які наведені у таблиці
Живлення
Мережа змінного струму напругою 220±5 В, частотою 50±1 Гц
Витрата електроенергii
15 кВт/ч
Габарити наземного блоку живлення, мм
400 х 450x550
Габарити: погружного блоку, дiаметр , мм
76
довжина випромінювача, мм
до 2000
Вага живлення, кг
до 70
Вага занурюваної частини, кг
до 50
Режим работи
безперервний, імпульсний
Рабоча частота, кГц
20
Питома інтенсивність випромінювання, Вт/см2
6÷10

Технологія ударно-хвильовоi дii
 • Незважаючи на велику кількість різних за принципом дії джерел збудження ударно-хвильового поля всі вони в кінцевому результаті використовують ефект нелінійної взаємодії інтенсивного поля пружних коливань з нефтегазоводонасищенимі породами, що призводить до дегазації та зниження в'язкості порових флюїдів, підвищення швидкості їх фільтрації, збільшення проникності пласта і коефіцієнта витіснення вуглеводнів.
 • Взаємодія інтенсивного хвильового поля (> 0.3 квт/м2 ) з пластовим флюїдом приводить до його дегазації й виникнення акустичних потоків у порових каналах зі швидкістю коливання більше 2 см / с і амплітудах коливання тиску більше 20 Кпа.
 • У пріскважінной зоні пласта із середнім діаметром порових каналів 10 мкм і проникністю 10 мкм2 швидкість акустичного потоку поровое рідини становить 1 мкм / с і збігається з середньою швидкістю фільтрації цієї рідини по пласту в експлуатаційному режимі.