Основнi види дiяльностi

Фахівці УкрНГІ представляють собою згуртований колектив, здатний виконуватискладні науково-дослідні, науково-технічні і інжинірингові завдання.
Вся проектна документація розробляється УкрНГІ з дотриманням вимогчинного законодавства та нормативно-технічних документів країн-замовниківробіт, а також вимог міжнародного стандарту ІSO 9001:2008 щодо управління якістю.